Projekto tikslas – Kauno rajono jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo skatinimas, per savo krašto pažinimą ir fizinio aktyvumo didinimą.

Uždaviniai: 1. Ugdyti pilietiškumą ir patriotiškumą per savo krašto pažinimą.

                 2. Įtraukti jaunuolius į fizinį aktyvumą skatinančias priemones.

Projekto aprašymas

2018 metais vasarą planuojama vykdyti 2 pažintines – edukacines ekskursijas Kauno rajone. Planuojama jog į vieną ekskursiją vyks apie 20 jaunuolių, iš viso 40-45. Jaunuoliai bus atrinkti iš įvairių Kauno rajono bendruomenių. Ekskursijų metu per istorijos, mūsų kultūros prizmę bus skatinamas jaunimo pilietiškumas ir patriotiškumas. Ypač svarbu, kad jaunimas turės galimybę susipažinti su tradiciniais Lietuvių amatais, Lietuviškuoju žodžiu. Vienos pagrindinių edukacijų metu jaunimas nusikels į „pogrindį“, kur susipažins su istorijai svarbiu partizaniniu judėjimu. Šios edukacijos metu vyks net 3 valandų žygis. Po žygio nuvykus į nakvynės vietą vyks diskusija pilietiškumo tema. Po ekskursijų tikimasi dar didesnis jaunimo susidomėjimas įvairiomis veiklomis, todėl motyvavus jaunuolius tikimasi surinkti 30 jaunuolių grupę dalyvavimui stovykloje. Kadangi stovyklos metu vyks įvairios sportinės varžybos, pasikvietus kariuomenės, šaulių sąjungos atstovus karinės estafetės, jaunuoliai komandomis kovos dėl nugalėtojų vardo. Nugalėtojai bus apdovanoti praktiškais prizais. Stovyklos metu netruks ir diskusijų, bei pranešimų pilietiškumo tema. Po stovyklos jaunuoliams parnešus gerąją žinią į savo aplinką organizuosime 3 išvažiuojamuosius renginius, kuriuose vyks dalis stovyklos veiklų, taip pat patys jaunuoliai turės pristatyti savo patirtis įgytas stovyklos metu.   

Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Lietuvos valstybės biudžeto ir Kauno rajono savivaldybės lėšomis.