„Būkime piliečiai – Kauno rajono jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo mokykla“

„Sportuoju – kitą motyvuoju“

,,Tobulėk ir veik kartu“ 2017m.

,,Sėkmės paslaptis“ 2017m.

„Jaunas. Sveikas. Aktyvus.“ 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 m.

„Kauno rajono jaunimo veiklos aktyvinimas, kompetencijų didinimas ir bendradarbiavimo stiprinimas per 2014 – 2015 m.“

„Kauno rajono jaunimo organizacijų motyvavimas ir bendradarbiavimo stiprinimas.“

Visi keliai veda į „NORIU BŪTI MATOMAS – 2015″

„IŠMOK. PAŽINK. VERSLAUK.“